Jason Hendrik Hansma

Weak Spots

Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować
Słabe Punkty - nową solową wystawę
Jasona Henrika Hansmy (Holandia/Australia)

Jego prace badają zawiłości między językiem
a obiektami w kontekście historii Łodzi i Polski.

Na wystawie można zobaczyć druk zawierający opis materiału który rozciąga się do punktu
w którym staje się transparentny, stając się ekranem do przestrzeni po drugiej jego stronie. Artysta usunął okna sali ekspozycyjnej rozmywając granicę najbliższego jej sąsiedztwa i przestrzeni galerii. Hansma pokazuje także dwie nowe prace powstałe w kooperacji z Muzeum Książki Artystycznej oraz odnalezione w mieście Łodzi.

Pracownia Portretu is proud to present
Weak Spots a new solo-exhibition
by Jason Hendrik Hansma (NL/AU).

The work explores the complexities between language and objects through the history of Łódź, Poland.

The exhibition includes a text articulating the lexicon of a material that stretches to a point where it becomes transparent, becoming a screen to an outside space. Alongside the text the artist has removed the windows of the exhibition space, blurring the threshold of the local neighbourhood to the gallery space. Hansma also displays two new works produced in collaboration with the Muzeum Książki Artystycznej and found within the city of Łódź.