Sabrina Chou

Vulgar Fractions

część
kawałek
cięcie
fragment
skrawek
urywek
połowa
ćwiartka
część
kęs
sekcja
fraza
odrobina
okruch
gryz
ziarno
próbka
działka
płyta
drzazga
kromka

defragmentacja-

akt/

 

Ułamki Zwykłe

Sabrina Chou w Pracowni Portretu

9 - 30 Maj


Pracownia Portretu prezentuje Ułamki Proste, pierwszą z serii wystaw Sabriny Chou w trzech aktach. Przestrzeń kostiumu przejmuje przestrzeń sceny, ciała, elementu grupy - społeczności - produkcji - gospodarki - polityki, porusza.

Akt II zostanie zaprezentowany w Los Angeles, USA jesienią 2015.

Sabrina Chou, (Los Angeles, USA) jest artystką, mieszka i pracuje w Rotterdamie w Holandii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA w 2009 roku i Piet Zwart Institute w Rotterdamie w Holandii w 2014 roku, prowadzi GOODxPRACTICE, linię odzieży opartej na subskrypcji.

Dzięki wsparciu Centrum Beeldende Kunst Rotterdamie.

Dziękujemy Annie Marii Łuczak i Jackowi Kołodrubcowi za pomoc w tłumaczeniu.

a part
a piece
a cut
a fragment
a scrap
a chunk
a half
a quarter
a portion
a bite
a section
a phrase
a bit
a crumb
a morsel
a grain
a sample
a parcel
a slab
a sliver
a slice

an amputation-moving-

an act/

 

Vulgar Fractions

Sabrina Chou at Pracownia Portretu

9 - 30 May


Pracownia Portretu presents Vulgar Fractions, the first in a series of exhibitions in three acts
by Sabrina Chou. The space of the costume engulfs the space of the stage; the body, a unit
of community-society-production-economy-politic, moves.

With support from Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

Act II will be presented in Los Angeles, US in Autumn 2015.

Sabrina Chou, (Los Angeles, US) is an artist based in Rotterdam, NL. She graduated from Harvard University in Cambridge, US in 2009 and the Piet Zwart Institute, Master of Fine Art
in Rotterdam, NL in 2014. She is the founder of GOODxPRACTICE, a subscription-based clothing line.