Eason Tsang ka Wai

Virtual Reality

"Wirtualna rzeczywistość" Wystawa zawierać będzie wideo i fotokolaż by zbadać związek pomiędzy rzeczywistością a przestrzenią obrazu.
"Virtual reality" Exhibition includes a video and photo collage, to explore the relationship between the real and image space.