Aleksandra Korszuń

RGB

RGB to rzeczywistość widziana przez pryzmat barw składowych obrazu emitowanego z ekranu telewizyjnego. To również próba zmierzenia się z uczuciem odrętwienia i pustki zrodzonej z postawy biernego obserwatora; chęć przedostania się poza pozorne poczucie komfortu dane oglądającemu. W RGB emocje uwięzione zostały w obrazach, poddane rygorowi płaszczyzn i koloru. Jeśli jest jakaś relacja z innym, to nie ma swojego początku, ani tym bardziej końca - oglądane obrazy zmieniają się tylko pozornie - ukazują oparte na tych samych gestach powtarzające się rytuały. Przynależą do składowych bycia, ale nie stanowią harmonijnej całości. W tej "rozłożonej" rzeczywistości wszystko drażni - począwszy od dźwięku, skończywszy na niewygodnym, szkolnym krześle, które w niczym nie przypomina wygodnego fotela z pokoju telewizyjnego. RGB to rozciągnięty w czasie ułamek sekundy, w którym barwy rozszczepiły się, aby ukazać smutną rzeczywistość, rzeczywistość więzienia.

Aleksandra Korszuń

RGB is reality seen through the prism of colours of the picture displayed by TV screen. It is also an attempt to face the feeling of numbness and void that is born from the position of passive observer; the wish to get out of seeming feeling of comfort given to the observer. In RGB the emotion imprisoned in pictures, submitted to the rigor of surface and colour. If there is any relation existing, it has no beginning, it has no end - the pictures observed change seemingly - they show repetitive gesture - based rituals. They are part of life, but do not constitute harmonious whole. In that" "reality" everything irritates - from the sound to uncomfortable, school chair, which does not resemble comfortable armchair from TV room. RGB is fraction of second stretched in time, where colours split to manifest sorrowful reality, the reality of prison.

Aleksandra Korszuń