Olivia Dunbar, Anna Maria Łuczak

Nepotyzm

U podstaw koncepcji wystawy leży chęć zmierzenia się z problemem, który zdaje się być jednym z mocniej zakorzenionych w naszej obyczajowości i rzeczywistości społecznej.
Ktoś powiedział, że ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo ziściły się tylko poprzez swoich strasznych krewnych: determinizm, nierówność oraz nepotyzm. Wzorce znajdujemy odbite w grymasie zanoszącego się szyderczym śmiechem bezzębnego starca, czającego się gdzieś w ukryciu, w ciemnym zaułku lub tuż za rogiem. Nieopodal miejsca w którym się obecnie znajdujemy - jeśli nie tu właśnie.
Working around a subject which seems to be strongly rooted in our customs and social reality. Someone said that the ideas of the french revolution: liberty, equality and fraternity materialised only through their evil cousins: determinism, inequality and nepotism. We find patterns reflected in toothless-old-man's evil grin and his mocking laughter, hiding somewhere in a dark alley. Maybe around the corner, if not only just here.