Wiktor Polak

Kierunek Zwiedzania

Wszystkie moje działania dotyczą ludzkiego życia lub rzeczywistości w której sam się znajduję. Są próbą opisania aktualnego stanu rzeczy. Kierunek zwiedzania jest projektem powstałym specjalnie dla Pracowni Portretu w Łodzi – moim rodzinnym mieście, do pomieszczenia znajdującego się na parterze, na równi z ziemią

All my actions relate to human life or reality, which I find myself in. They are an attempts to describe the current state of affairs. Field visit is a project created specifically for Pracownia Portretu in Lodz – space located on the ground floor, equally with the earth.