Hanna Rozpara

Kamuflaż

„Kamuflaż” to nazwa cyklu obrazów poświęconego tematowi maskowania. Kamuflażem określamy „czynność wykonywaną przez zwierzęta w celu ukrycia się przed drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami”, a także „czynność wykonywaną przez żołnierzy w celu ukrycia się przed wrogiem”, „ubiór i sprzęt przeznaczony do kamuflażu”. Wzór kamuflażu ma na celu wtopienie w otoczenie, zakrycie, zmylenie.

Prezentowany cykl obrazów jest efektem przetwarzania i analizowania maskowania wojskowego. Obrazy wykonane są w technice olejnej i akrylowej, zawarte są w nich elementy kolażu. Cykl jest kontynuacją moich prac związanych z tematem wojny. W obrazach dominuje forma wzoru maskującego. W warstwie „ukrytej” występują elementy pejzażu, rysunek skóry, postaci ludzi itd. Nawarstwienie elementów sprawia, że obrazy zbliżają się do abstrakcji. Formy te są niepokojące, są fantomami bytującymi gdzieś na dnie myśli, amorficznie przelewają się jak ameba, są jak powidoki w intensywnym świetle

***

Hanna Rozpara

Urodzona w 1990 r. w Sosnowcu.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
dyplom w Pracowni Druku Płaskiego
prof. Józefa Budki w 2014 r. Ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w 2013 r. Studiowała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach programu ERASMUS (2011/2012, studiowała m.in. u prof. Ingrid Ledent i prof. Hugo Besarda. Uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów (2004-2006)
i Prezydenta Miasta Sosnowca. (2009-2013)
Tworzy w wielu technikach graficznych, zajmuje się intermediami, fotografią, malarstwem i projektowaniem. Jej prace wystawiane były na 7 wystawach indywidualnych oraz ponad 50 zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

 

“Kamuflaż” (Eng. “Camouflage”) is a series of paintings devoted to the topic of masking. Camouflage is defined as “an animal act of hiding from predators or potential prey” or “an activity undertaken by soldiers in order to hide from enemy”. It also stands for “an attire and equipment used for hiding”. A pattern of camouflage aims at blending with environment, concealing, deceiving.

The presented series of paintings is an effect of processing and analyzing of military camouflage. Paintings were created with use of oil and acrylic techniques and what is more, they include collage elements. The series is a continuation of my works connected with the theme of war. The paintings are dominated by the masking pattern. In the “hidden” layer, one can observe elements of landscape, drawings of skin or people etc. Multitude of layers moves paintings toward abstraction. Uncanny shapes are like phantoms living somewhere in the depths of thoughts, they amorphically spill like amoeba, they are like the afterimages of strong light.

 

***

Hanna Rozpara was born in 1990 in Sosnowiec, Poland. In 2014, she graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice in Poland. She took her degree at the Lithography Atelier led by
Józef Budka. In years 2011-2012 she studied in Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen during ERASMUS exchange programme. In Antwerpen, she studied at the Litography Atelier led by Ingrid Ledent, Etching Atelier of Hugo Besard and at the Atelier of Serigraphy conducted by Ian Schmitz. What is more, in years 2009-2013 Rozpara studied History of Art at the University of Silesia in Katowice. Hanna Rozpara creates her artworks using many printmaking techniques, intermedia art and site-specific art in painting, drawing, graphic design and photography. Additionally, she writes music. Some of her projects may be characterized as pieces of “gesamtkunstwerk” art. She presented her works at 8 solo exhibitions and took part in over 50 group exhibitions worldwide