Agnieszka Chojnacka

Happiness is not always fun

A: Twoja kawa zawsze dobra.
M: Właściwie to dobrze gotuję. Musisz czasem przyjść na obiad. Na pewno będzie ci smakować.
A: Dobrze.
M: A może..
A: Tak?
M: Nie, nic. Bo.. stara kobieta jak ja..
A: Nie jesteś stara kobieta. Ty dobra. Duże serce.
M: Na prawdę?
A: Nie płacz. Proszę. Dlaczego płakać?
M: Bo tak się cieszę i tak bardzo się boję.
A: Nie bać się. Strach nie dobry. Strach zżerać duszę.
M: Strach zżerać duszę? To ładne. Czy to arabskie powiedzenie?
A: Tak. Wszyscy Arabowie tak mówią. Jest późno. Muszę iść.
M: Ja też muszę wyjść. Ubiorę się i zejdziemy razem.

Rainer Werner Fassbinder, "Strach zżerać duszę"

A: Your coffee always good.
M: l'm actually quite a cook. You must come for dinner sometime. l'm sure you'd like it.
A: Sure.
M: Maybe..
A: Yes?
M: Oh, nothing. t's just that... an old woman like me...
A: You not old woman. You good. Big heart.
M: Really?
A: Don't cry. Please! Why cry?
M: Because l'm so happy and so full of fear, too.
A: Not fear. Fear not good. Fear eat the soul.
M: Fear eat the soul?.. That's nice. Is that an Arab saying?
A: Yes. All Arabs speak so. lt's late.
Must go now.
M: l must go, too. l'll get dressed, and we'll go down together.

Rainer Werner Fassbinder, "Angst essen Seele auf"