Iza Robakowska, Jerzy Zachara

Chosmos

Narracja wystawy osnuta jest wokół trwającej kilka lat korespondencji Jerzego Zachary z Izą Robakowską. Korespondencji intensywnej, niemożliwej, do końca niezbadanej. Twórcza aktywność Jerzego Zachary jest zjawiskowa - stworzył dziesiątki filmów, setki tekstów krytycznych, wierszy, napisał powieść, a mimo
to wciąż czeka na rozpoznanie. Wystawa oprócz przybliżenia fascynującej i tajemniczej postaci Zachary dotknie fenomenu nadprodukcji
i wykluczenia, widza i twórcy, i płynności tych pojęć.

 

The exhibition narrative is based on correspondence which lasted for several years between Jerzy Zachara and Iza Robakowska.
That correspondence was intense, not of this world, not yet fully explored. The creative activity of Jerzy Zachara is remarkable – he created dozens of films, hundreds of critical texts, verses and wrote a novel. In spite of all this, he is still waiting for recognition. Apart from giving an insight into Zachary’s fascinating and mysterious personality, the exhibition also touches on the phenomenon of being over-productive as well as the nature of being excluded (as it applies to both a creator and his or her audience), along with fluidity in the meanings of these concepts.

 

tłumaczenie: Stephen Eastham
www.smoothenglish.com