Łukasz Ogórek, Ryo Ikeshiro, Aditya Mandayam

Modular Folk

W swoim etnomuzykologicznym dokumencie “The Synthesynthesist” Aditya Mandayam rozpoznaje współczesny gatunek muzyki: Modularny Folk. Syntezator modularny to według Aditya instrument folkowy. Jest to instrument który każdy może skonfigurować samemu, zaprojektowany przez ludzi dla ludzi, instrument, który staje się narzędziem wyjątkowym i wizjonerskim, dostępnym do kupienia online, w wielu konfiguracjach dostosowanych do potrzeb odbiorcy. Synteza, jak pisze Mandayam, prowadzi do synhtesyntezy.

Parafrazując Toma Bugsa, gra na syntezatorze modularnym najczęściej przybiera postać długich improwizowanych sesji, które są trudne do rozdzielenia na poszczególne utwory. Rozdzielenie utworów jest problematyczne, ale rozwiązaniem jest podzielenie się instrumentem. Syntezator modularny staje się instrumentem dzięki któremu możliwe jest odkrywanie nowych brzmień, najczęściej poprzez wymieszanie różnych tradycji muzycznych. Modular Folk można rozumieć również jako unię muzyków i badaczy dźwięku. Jak twierdzi John Berndt, lider zespołu i muzyk z Baltimore, odgrywanie improwizowanych sesji muzycznych na syntezatorach tworzy nowe struktury socjalne.

Pracownia Portretu będzie gościć Ogórka, Ikeshiro i Mandayam w improwizacji na wiele instrumentów, włączając analogowy Ciat-Lonbarde Petera Blassera, komputery używane do syntezy niestandardowej, tradycyjny okinawan sanshin, gitarę elektryczną, kwadrofonię i karnatyczny głos klasyczny. Koncert będzie wybrzmiewał przez wiele godzin podczas gdy artyści dostrajać będą “systemy orkiestracji” wykonując kompozycje i kompozycje te przekraczając. Wypróbujemy różne połączenia ludzi i maszyn, wymieniając się muzycznymi propozycjami.

Zapraszamy gości do wysłuchania całości performansu, ale można też go opuszczać i wracać w dowolnym momencie.


biografie:

Aditya Mandayam - indyjski artysta, filmowiec, pisarz i muzyk. Prowadzi formację artystyczną BRUD jako Oświecony Dyktator. W ostatnich latach jego praktyka artystyczna zwróciła się w stronę pochodzącej z Indii ezoterycznej tradycji Tantry. Łącząca awangardowy performance z badaniami nad klasycznymi technikami śpiewu z Karnataki, operowa twórczość artysty tworzy gesamtkunstwerk złożone z rzeźb, teatru, kina, muzyki, światła, tekstu, dźwięku i obrazu. Wraz z przyjaciółmi prowadzi kasetowe wydawnictwo MUTO, koncentrujące się na eksperymentalnych podejściach do kwestii dźwięku przestrzennego. Były rezydent Rijksakademie w Amsterdamie, jego prace pokazywane były m.in. w: CAC w Wilnie, MHKA w Antwerpii, kim? w Rydze, Art in General w Nowym Jorku, Schloss Solitude w Stuttgarcie, Muzeum Narodowym Boliwii, Galerii Narodowej w Zimbabwe, na XII Bałtyckim Triennale w Rydze, Kunstverein w Monachium i galerii FUTURA w Pradze. Jego najnowsza powieść Aparatczyk zostanie wydana tej jesieni nakładem wydawnictwa Boabooks w Genevie.

https://brud.xyz
https://juju.world
http://mutomuto.bandcamp.com/


Ryo Ikeshiro - artysta, który w swoich pracach wykorzystuje dźwięk, media i technologie obliczeniowe. Interesuje się potencjałem artystycznym technologii obliczeniowych i procesów algorytmicznych oraz kulturowym i politycznym wymiarem obliczeń, mediami oraz krytyką w sztuce. Jego twórczość obejmuje spektakle audiowizualne, instalacje interaktywne, twórczość generatywną, muzykę elektroniczną i różne formaty obrazu, w tym strony telegazety. W swoich najnowszych pracach analizuje kwestie rasy, płci, tożsamości, różnorodności i kultury sieciowej poprzez wykorzystanie wizji komputerowej, oprogramowania syntezy głosu wykorzystywanego do śpiewania, znalezionych materiałów filmowych, onomatopei i „symbolizmu dźwiękowego”. Prezentował swoje prace na arenie międzynarodowej w szerokim zakresie kontekstów, w tym na wystawach, festiwalach, koncertach i pokazach filmowych, a także na konferencjach akademickich. Informacja o nim znalazła się w zbiorze Cambridge Introductions to Electronic Music, jest współautorem „Sound Art: dźwięk jako medium sztuki” publikacji, która zostanie wydana przez ZKM Karlsruhe, a jego artykuły były opublikowane w czasopiśmie „Organized Sound”. Pracuje również jako wykładowca i kurator. Ostatnio odbył rezydencję w Centrum Technologii Sztuki i Technologii ACT w Centrum Kultury Azji w Gwangju, w Korei Południowej. Pracuje także jako wykładowca na Uniwersytecie London South Bank.

www.ryoikeshiro.com


Łukasz Ogórek - jest jednym z najwyższych artystów łódzkich. Badacz i twórca sztuki efemerycznej. Obecny na wszystkich najważniejszych wydarzeniach kulturalnych Łodzi. Erudyta, cyklista, arbiter elegancji, poeta. Pedagog pod którego bacznym okiem pokolenia młodych twórców mierzą się za bary z niewdzięczną rzeczywistością by zwyciężać w rozlicznych konkursach artystycznych osiągając satysfakcję. Prawdopodobnie bez niego niejedna galeria byłaby nieczynna a na pewno byłaby nieczynna jedna.

www.logorek.asp.lodz.pl
www.facebook.com/GaleriaCzynna
https://old.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3671&Itemid=463&lang=pl


Tłumaczenie oraz skrócona biografia
Łukasza Ogórka: Maciej Łuczak


In his ethnomusicological documentary The Synthesynthesist Aditya Mandayam identifies a contemporary genre of music: Modular Folk. The modular synthesizer is a folk instrument, he observes. Created by the people, and for the people, a DIY, grassroots tool, singular, and visionary, traded and sold online, each configuration an intensely personal and bespoke instrument. “Synthesis”, writes Mandayam, “leads to synthesynthesis.”

To paraphrase Tom Bugs, “The use of the modular leads to long improvisational sessions which are hard to boil down into particular tracks. It has been something of a quandary as to how to share things. One solution ... is to share the instrument itself.” When used in conjunction with musical traditions of various origins, they become a means by which to conjure new futurist sonic practices through the aid of audio technology. Modular Folk may equally be read as a community of musicians and sonic explorers, hinting at Baltimore bandleader and musician John Berndt’s notion of “... musical improvisation in groups … hints at new social structures.”

Pracownia Portretu plays host to Ogórek, Ikeshiro, and Mandayam, in a free-form durational improvisation over multiple instruments, including Peter Blasser’s West Coast analog Ciat-Lonbarde family, computers used for non-standard synthesis, the traditional Okinawan sanshin, electric guitar, quadraphonics, and Carnatic classical voice. The performance unfolds over many hours with the artists setting up “systems of orchestration” weaving in and out of the composition. Various combinations of people and machines are tried out; musical propositions are traded.

Guests are welcome to stay for the entire duration, or leave and return at any point.


Biographies

The Indian artist, filmmaker, writer, and musician Aditya Mandayam leads the art-entity BRUD as Benevolent Dictator. In recent years Mandayam’s practice has taken a turn towards the esoteric Hindu traditions of Tantra, combining avant-garde performance with his studies in Carnatic voice. Mandayam and friends run the music label MUTO focusing on experimental approaches to surround sound. A former resident of the Rijksakademie, Amsterdam, Mandayam has exhibited widely, including CAC, Vilnius, MHKA, Antwerp, kim?, Riga, Art in General, New York, Schloss Solitude, National Museum of Bolivia, National Gallery, Zimbabwe, XII Baltic Triennial, Kunstverein Munich, Museum of Modern Art, Warsaw, and FUTURA, Prague. Mandayam is currently curating the modular folk music festival Radio JUJU. His latest novel, The Apparatchik, is out this fall by Boabooks, Geneva.

https://brud.xyz
https://juju.world
http://mutomuto.bandcamp.com/


Ryo Ikeshiro is an artist, musician and researcher working with audio and time-based media to explore possibilities of thinking through sound. He is interested in the artistic potential of computation and code as well as their cultural and political dimension i.e. both the aesthetic possibilities brought about by the technology and its wider context. His output includes installations and live performances in a variety of formats including immersive environments using multi-channel projections and audio, 360-video and Ambisonics (spatial audio), field recordings, interactive works, Teletext art and generative works. He has presented his works internationally in a wide range of contexts including exhibitions, festivals, concerts and screenings as well as academic conferences. He was part of the Asia Culture Center’s inaugural exhibition in Gwangju, South Korea. He is a contributor to Sound Art: Sound as a medium of art, a forthcoming publication from ZKM Karlsruhe.

www.ryoikeshiro.com


Łukasz Ogórek - one of the tallest Łodź artists, scholar and creator of ephemeral art. Present at all major cultural events in Łódź. Erudite, cyclist, arbiter of elegance, poet. Educator under whose watchful eye generations of young artists come to grips with ungrateful reality to win in various artistic contests, achieving satisfaction. Without him many galleries would be closed and definitely one that is now open wouldn't be so.

www.logorek.asp.lodz.pl
www.facebook.com/GaleriaCzynna
https://old.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3671&Itemid=463&lang=pl


Biography of Łukasz Ogórek - Maciej Łuczak