Marta Ostajewska

Traces

Performance ciała i przestrzeni. Odbicie na powierzchni abstrakcyjnych śladów.

Kiedy ciało odczytuje niewidoczne znaki, układa się w zderzenie ściany i podłogi, wygina w łuk lampy, rozczapierza w powiew zasłon. Kiedy siedzi w pokoju, stapia się z bielą farby, drewnem listw przypodłogowych, błękitem wyblakłej tapety. Wypełnia się: tykaniem, skrzypnięciem, zapachem, rozpadem. Kiedy dotyka - próbuje odtworzyć przed.

Odczytywanie niemych historii. W dwóch pokojach - dwie opowieści. Nieruchome ciało odbija głosy, zgniecenia, szczeliny. Ślady, kształty, rozsypujące się pod powiekami widoki - bezruch zamienia się w ruch.

Marta Ostajewska

www.martaostajewska.comArtystka, performerka, doktor sztuk pięknych. Absolwentka ASP w Gandawie (specjalizacja: Performance Art) oraz Filologii Polskiej (Teoria Kultury) na UŁ. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach (Międzynarodowy Festiwal Performance Art RIAP w Kanadzie, rezydencja artystyczna w Danii Human Hotel: Kopenhagen, IMAGINARIUS w Portugalii, Biennale Designu BIO50 w Lublanie, Międzynarodowy Festiwal Performance Art PAB OPEN 2015, PAB OPEN 2017 w Bergen). Otrzymała stypendium twórcze MKiDN oraz stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi. Interesuje ją świat ukryty, relacja przestrzeni, ciała i przedmiotu. Wyznawczyni ontologii zorientowanej na obiekt, demokracji przedmiotów i przestrzeni, wyzwalająca je z ich form użytkowych.

poster: Justyna Apolinarzak


Performance of the body and space. A reflection on the surface of abstract traces.

When the body decodes invisible traces, when it falls into the clash between the wall and the floor, bending into the arch of the lamp, stretching with the breath of the curtains. When it sits in the room blending with the white of the paint, the baseboard wood, the blue of the faded wallpaper. It fills with ticking, creaking, scent, decay. When it touches - it attempts to recreate the before.

Deciphering of silent stories. In two separate rooms - two tales. A motionless body reflects voices, wrinkles, cracks. Traces, shapes, images scattered under the eyelids - stillness breaks into motion.

Marta Ostajewska

www.martaostajewska.comPerformer and visual artist, doctor of fine arts. She has earned degrees from the School of Arts in Ghent (Performance Arts major) and the University of Łódź (Polish Philology: Theory of Culture) and has participated in various international projects (RIAP2014 in Canada, artistic residency Human Hotel: Copenhagen in Denmark, IMAGINARIUS in Portugal, BIO50 in Ljubljana, Art PAB OPEN 2015, PAB OPEN 2017 in Bergen, among others). She was the recipient of the Ministry of Culture and National Heritage scholarship in Poland as well as the Mayor of Łódź artistic scholarship. Her interests lie in the implicitness of the world around us and the relationship between space, body and object. Stripping objects of their utilitarian forms, she is a votary of object-oriented ontology and democracy of objects and space.

poster: Justyna Apolinarzak

tłumaczenie/translation: Ilona Zineczko