Supermarket 2018

Nano

SUPERMARKET to międzynarodowe targi sztuki prowadzone przez artystów, które przedstawiają dzieła artystów z całego świata. Celem Supermarketu jest prezentowanie unikalnych projektów i pomysłów, tworzenie nowych sieci na szwedzkiej i międzynarodowej scenie artystycznej oraz dzielenie się pasją i witalnością, które są obecne w niezależnym świecie sztuki.

Supermarket organizowany jest w Sztokholmie od 2007 roku, przez niewielką grupę organizatorów, z których większość to artyści. Supermarket jest rozwinięciem Minimarket, który odbył się w Konstnärshuset (dom artystów) w lutym 2006 roku w odpowiedzi na nowe targi sztuki komercyjnej Market.

Projekt, zainicjowany i zorganizowany przez artystów, szybko przekształcił się ze skromnej grupy lokalnych inicjatyw w pełnoprawną międzynarodową wystawę sztuki, która odcisnęła swoje piętno i umiejscowiła Sztokholm na światowej mapie sztuki. W latach 2015-17 odbył się on w Svarta Huset w Telefonplan. W 2018 roku przejęliśmy miejsce "Rzeźnia 5" w Slakthusomradet (dzielnica Meatpacking) w pobliżu Ericsson Globe.

www.supermarketartfair.com


SUPERMARKET is an international artist-run art fair that provides a showcase of artists' initiatives from all over the world. Supermarket's aim is to display unique projects and ideas, create opportunities for new networks on Swedish and international art scene, and share the passion and vitality that are present in the independent the art world.

Supermarket has been arranged in Stockholm since 2007 by a small group of organisers most of whom are artists themselves. Supermarket is a development of Minimarket, which was held at Konstnärshuset (artists' house) in February 2006 in reaction to new commercial art fair Market.

Initiated and organised by artists, the project has rapidly evolved from a modest group of local initiatives to a full-fledged international art exhibition that has made its mark and helped firmly establish Stockholm on the art world map. In 2015-17 it was was held in Svarta Huset at Telefonplan. In 2018 we took over a venue 'Slaughterhouse 5' in Slakthusomradet (the Meatpacking district) near Ericsson Globe.

 

www.supermarketartfair.com